سر رضایی دریافت فوتبال استقلال استقلال

سر: رضایی دریافت فوتبال استقلال استقلال کنفدراسیون آسیا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی پرستار در منزل نیاز داریم ، سونامی«سالمندی»پیش روی ایران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، کشور عزیزمان ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.

پرستار در منزل نیاز داریم ، سونامی«سالمندی»پیش روی ایران

سونامی«سالمندی»پیش روی ایران/پرستار در منزل نیاز داریم

عبارات مهم : ایران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، کشور عزیزمان ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.

به گزارش مهر، مریم حضرتی، بدون ارائه رقم کلی معوقات پرستاران، افزود: البته رقم این معوقات در بعضی شهرها و بخش های بیمارستانی که مشغول فعالیت هستند، متغیر است.

وی گفت: با برنامه ریزی که وزیر بهداشت و تاکیدی که به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور داشتند، جهت پرداخت معوقات پرستاران حداقل تا آخر اسفند قول داده شده است و امیدوارم که این معوقات هرچه سریعتر پرداخت شود.

پرستار در منزل نیاز داریم ، سونامی«سالمندی»پیش روی ایران

معاون وزیر بهداشت، در خصوص کمبود نیروی پرستاری در بخش های درمانی کشور نیز پاسخ داد: در مجموع براساس نیاز سنجی ها به بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری جهت بیمارستانهای دولتی کشور نیاز است که جذب این شمار پرستار با توجه به منابع مالی امکان پذیر و شدنی نیست.

حضرتی ادامه داد: در عین حال درسال ۹۶ در ۲ مرحله آزمون استخدامی در وزارت بهداشت حدود ۱۵ هزار نفر در گروه های پرستاری جذب مراکز درمانی کشور شدند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، کشور عزیزمان ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این نیز ۱۰ هزار دانشجوی پرستاری فارغ التحصیل درکشور داشتیم و جای امیدواری زیادی است آیا که استقبال از این رشته در کشور رو به زیاد کردن است.

حضرتی اضافه کرد: جهت سال۹۷ نیز در جهت زیاد کردن تعداد پرستاران به ازای تخت های بیمارستانی حدود ۲۰هزار نفر دیگر به مجموع علاقمندان به رشته پرستاری در دانشکده های پرستاری اضافه و این تعداد نیز تا ۴ سال آینده به مراکز درمانی کشور افزوده می شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، همچنین از اجرای برنامه پرستاری جامعه نگر خبر داد و گفت: اجرای این برنامه تازه وقت های شغلی جدیدی جهت پرستاران فراهم می کند.

پرستار در منزل نیاز داریم ، سونامی«سالمندی»پیش روی ایران

حضرتی ادامه داد: مهمترین توصیه ای که اکنون در معاونت پرستاری وزارت بهداشت برآن تاکید می شود، پرستاری جامعه نگر است و اینکه پرستاری از بیماستانها به سمت جامعه کشیده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود و تا ۳۰ سال آینده، کشور عزیزمان ایران با یک سونامی سالمندی مواجه خواهد شد، نیاز به مواظبت از سالمندان در منزل ها هستیم .

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، کشور عزیزمان ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.

حضرتی با بیان اینکه اجرای این طرح می تواند ایجاد انگیزه در گروه های دانشجویی رشته های پرستاری را نیز زیاد کردن دهد، گفت: به علت کمبود شدید نیروی پرستار در کشور، پرستاران مجبورند دو شیفت یا سه شیفت اضافه کاری اضطراری داشته باشند و همچنان با پرسشها معیشتی مواجه هستند.

واژه های کلیدی: ایران | بهداشت | پرستار | وزیر بهداشت | وزارت بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs